Đã thi công

NPX - Đây là công trình mà Nhà Phố Xinh thiết kế kiến trúc và thi công hoàn thiện. Thời gian thi công là 3 tháng. Hoàn thành vào cuối năm 2012. Diện tích xây dựng là 350m2. Với chi phí là (910 triệu đồng). Dưới đây là một số hình ảnh trong quá trình thi công.

Nội thất phòng khách

Nội thất phòng ăn

Trang

lap dat camera